Hur vi betjänär

Vi utför omfattande inspektionsuppdrag även inom korta tidsramar!

  • Ultraljudsinspektioner: mätning av tjocklek, kartläggning av skador och korrosion på rör, tankar och andra inspektionsobjekt, både under underhållsstopp och under drift (med hjälp av värmetåliga prob).
  • Magnetpartikelinspektioner: för ferritiska material, upptäcka sprickor i svetsar och basmetallytor.
  • Penetrantinspektioner: för olika material, upptäcka ytsprickor i olika komponenter.
  • Rörledningsinspektioner: med hjälp av videokameror för rörledningar, endoskop eller Olympus IPLEX MX-videoskop-system. Kamerahuvudets diameter börjar från 6 mm och maximal längd är 30 meter.
  • Visuella inspektioner: visuell undersökning och dokumentation.
  • Termografiska inspektioner: för elektriska installationer, rörledningar, lager, hydraulik, isolering, etc.
Huvudsyftet med våra inspektioner är inte bara att utföra rutinuppgifter, utan att identifiera problemområden och säkerställa en säker och planerad drift av anläggningen för nästa period. Efter inspektionerna får klienten en omfattande rapport som inkluderar genomförda inspektioner, skadeobservationer, reparationsförslag, uppskattad livslängd och en inspektionsplan för framtida bruk.

Planering

Vid det första mötet med klienten beslutas inspektionsuppgifter, metoder, omfattning och andra relaterade frågor och hjälpåtgärder.

Förberedelser

Vi utför nödvändig förrengöring inför inspektioner och, om överenskommet, utför vi också slipning av upptäckta skadeområden (t.ex. sprickor).

Inspektioner

Även om inspektionerna följer inspektionsplanen är den viktigaste fasen den inledande visuella inspektionen och de efterföljande ytterligare inspektionerna och åtgärderna baserade på den.

Rapportering

Under inspektionernas gång tillhandahåller vi klienten realtidsinformation och reparationsförslag avseende upptäckta skador och annan nödvändig information, vilket ger tillräckligt med tid för eventuella reparationer under driftstoppet.