NDT Inspections and Consulting Services Paper Machine and Industrial Services
  • Ultraljudkontroll (UT); t.ex. rörledningars och behållarnas m.fl. väggarnas tjockleksmätning och klarläggning av frätningar med värmehållbara lod.
  • Magnetpulverprovning (MT); t.ex. svetsningar och basämnens sprickningsgranskningar.
  • Penetrantprovning (PT); t.ex. ”compound”, ”rostfri”, ”syrlig” m.fl. materialens sprickningsgranskningar, t.ex. sodagrytans botten och andra objekt av motsvarande material.
  • Rörledningsfilmning; med videoregistrerad rörledningskamera, endoskop eller med Olympus nyaste, skärskilt för industriell användning konstruerad IPLEX MX videoscope-system.

Betjäningen börjar med en granskningsplan på grunden av användningshistorien, tillsammans med Abonnenten. Där tar vi hänsyn till tidigare upphittade problemställen och andra omständigheter som inverkar på användningsåldern, vi bestämmer om granskningsomfång, användbara granskningsmetod och genomförda nödvändiga hjälparbeten, liksom sandblästring eller slipning. Vi utför rengörningen om det behövs (ifall ingenting annat avtalats om) innan granskningarna och mätningarna, samt slipningen utav eventuella sprickor som konstaterats.

PLANEN

Fastän vi i granskningarna avancerar enligt granskningsplanet, så är det viktigaste skedet ändå den första blicken på granskningsstället, på basen av detta bestäms nya granskningar och åtgärder.

FÖRBEREDELSE

Huvuduppgiften för våra granskningar är inte att genomföra rutinbehandlingar utan hitta problemställen, säkra och garantera fabrikens trygga och välplanerade användning för nästa säsong.

INSPEKTION

När granskningarna pågår överlämnar vi Abonnenten realtidsinformation och reparationsförslag om upptäckta skador och annat nödvändigt, så att tiden räcker till reparationer redan innan fabriken öppnas igen.

RAPPORTERING

Vid upphörandet av granskningarna har Abonnenten erhållit totalrapportet vilket innehåller gjorda granskningar, upptäckta skador, reparationsförslag, uppskattningen om förbrukningstiden och granskningsplanet för kommande användning.

Vi använder cookies på vår webbplats. Några av dem är viktiga för webbplatsens drift, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårningskakor). Du kan själv bestämma om du vill tillåta kakor eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.